گروهی از دانشمندان آب و هوای استرالیا که از شنیدن این ادعا خسته شده ایم که ادعا می کنند تغییر اقلیم توسط افرادی که در زمینه علوم اقلیم تحصیل نکرده اند واقعی نیست. و آنها ناامیدی خود را با این ویدئو بی نظیر منتشر کردند.

 

من یک دانشمند هستم آب و هوا

 

 

لینک های مرتبط

 

شرکت سریع 2011  "من یک دانشمند آب و هوا،" تغییر آب و هوا پست تر از استاندارد یا میزان متداول ویدئو

یوتیوب 2011  من یک دانشمند هستم آب و هوا - نسخه توسعه یافته (پاک)

یوتیوب 2011  من یک دانشمند هستم آب و هوا - نسخه توسعه یافته (بدون سانسور)

آیتونز  من یک دانشمند هستم آب و هوا (برای اولین بار دانلود آیتونز)

 

بیشتر موسیقی

 

یوتیوب 2015  TurtugaBlanku | رپ نبرد طبیعت: قطب شمال در مقابل قطب جنوب