این سیاره را با خنده دارترین افراد روی زمین جشن بگیرید. این اتفاقی بود که در 20 نوامبر 2005 ، هنگام پخش "زمین به آمریکا" از TBS Superstation اتفاق افتاد. چند بخش ویژه از زمین تا آمریکا در اینجا جمع شده است.

 

آبی مرد گروه: ارسال یک پیام
 

 

 

 

ویل فرل ارائه آدرس در مورد گرمایش جهانی

 

 

 

مذاکرات جک سیاه و سفید


 

 

 

لئوناردو دی کاپریو و فضانورد جیم لاول:

انسان نیاز به قد


 

 

 

 تیم مک گراو و فیت هیل: کریسمس با تغییر اوضاع


 

 

 

بیشتر کمدی آب و هوا

CO2.Earth  مناظره نماینده آماری آب و هوا

CO2.Earth  آب و هوا فهرست خنده