ابزار هفتگی برای شرکت اتمسفر2 سرچشمه از NOAA آزمایشگاه نظارت جهانی (GML) و آن Mauna Loa رصدخانه هاوایی. 

جدیدترین میانگین هفتگی CO2 سطح در جو

نسخه کامل این گرافیک در دسترس است برای رسانه های چاپی و صفحه های دیجیتال.

NOAA داده ی منبع: وب & کلیپ برد چند منظوره

 

NOAA-ESRL و Scripps CO2 گرافیک هایی را که به طور مداوم به روز می شوند ، با داده های روزانه و هفتگی که در بازه های زمانی مختلف ترسیم شده اند ، ارائه دهید. از زبانه های زیر برای مشاهده این گرافیک ها و همچنین پیوندها به صفحه استفاده کنید NOAA و Scripps وب سایت ها CO2 صفحه Records Earth آخرین هفته را ردیابی می کند رکورددار CO2 سطح

داده های اخیر مقدماتی است.  NOAA-ESRL تنها مجموعه داده هفتگی با مقادیر به روز شده در زمان واقعی است.  Scripps CO2 پست یک هفته CO2 مجموعه داده است که به روز کمتر.