کشف گرم شدن کره زمین 2nd اد ablestock 150w

La کشف گرمایش جهانی هر دو یک کتاب و یک سری از مقالات آنلاین است (نگاه کنید به فهرست مندرجات) دکتر اسپنسر وارت ، مورخ علوم آب و هوا ، هر دو را به روز نگه داشته است.  

این کتاب بسیار تحسین شده به عنوان یک داستان مختصر و منفرد تاریخ علم اقلیم و کشف تغییرات اقلیمی را روایت می کند. اسپنسر وارت به عنوان یک فیزیکدان بازنشسته ، اطلاعات موجود در کتاب را با به روزرسانی های مداوم به مجموعه مقالات مرتبط با یکدیگر در وب سایت انستیتوی فیزیک آمریکا (AIP) اضافه می کند. 

 

 

 

 

اسپنسر کپی رایت عکس weart مسیحی bibas 150wزمینه

درباره نویسنده  (دکتر اسپنسر Weart)

 

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.