کشف گرم شدن کره زمین 2nd اد ablestock 150w

La کشف گرمایش جهانی هر دو یک کتاب و یک سری از مقالات آنلاین است (نگاه کنید به فهرست مندرجات). هر دو توسط علم آب و هوا مورخ دکتر اسپنسر Weart به روز نگه داشته.

این کتاب بسیار تحسین می گوید تاریخ علم آب و هوا، و کشف تغییرات آب و هوا، به عنوان یک مختصر، داستان تک. به عنوان یک فیزیکدان بازنشسته، اسپنسر Weart مکمل اطلاعات موجود در کتاب با به روز رسانی های مداوم به یک سری از مقالات مرتبط در بین وب سایت از موسسه آمریکایی فیزیک (AIP).

اسپنسر کپی رایت عکس weart مسیحی bibas 150wزمینه

درباره نویسنده (دکتر اسپنسر Weart)

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.