CO سالانه2

CO جوی2 غلظت
Mauna Loa رصدخانه (MLO) و جهانی

NOAA-ESRL
MLO

SCRIPPS UCSD
MLO (*)

سال

NOAA-ESRL
جهانی

411.44 ppm

411.49 ppm 2019 TBD

408.52 ppm

408.59 ppm

2018

407.38 ppm

406.55 ppm

406.59 ppm

2017

405.00 ppm

404.24 ppm

404.28 ppm

2016

402.85 ppm

ژانویه 7، 2020
ژانویه 2، 2020
آخرین بروز رسانی
ژانویه 7، 2020
کلیپ برد چند منظوره + وب
CSV و + وب (*)
مجموعه داده های منبع
کلیپ برد چند منظوره + وب

میانگین غلظت سالانه | ppm = قطعات در میلیون

* مقادیر سالانه برای Scripps توسط CO محاسبه می شود2.Earth به عنوان یک
میانگین 12 ماه Scripps میانگین غلظت ماهانه

جهت CO جوی2 چندین دهه ثابت بوده است. سال به سال از زمان 1958 شروع می شود که چارلز دیوید کینگ اندازه گیری را در دانشگاه آغاز کرد Mauna Loa رصدخانه هاوایی ، پیشینه زمین CO2 سطح فقط بالا رفته است به طور کلی ، این افزایش ها بوده است تسریع.

La Mauna Loa رصدخانه خانه دو مستقل است CO2 برنامه های نظارت:

  • 1974 آوریل - در حال حاضر بخش نظارت جهانی | سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) آزمایشگاه تحقیقات سیستم زمین (ESRL)
  • 1958 - در حال حاضر Scripps CO2 برنامه | Scripps موسسه اقیانوس شناسی (SIO) در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو (UCSD)

NOAA عمل می کند Mauna Loa امکانات.

با استناد به کنونی متوسط ​​جهانی

دو روش معمول برای استناد به متوسط ​​غلظت کنونی جهانی CO وجود2 در جو یکی از میانگین غلظت سالانه در یک مکان اندازه گیری می کند ، Mauna Loa رصدخانه (MLO) مورد دیگر از میانگین سالانه مکانی "داده های سطح متوسط ​​دریایی در سطح جهانی استفاده می کند NOAA-ESRL شبکه نمونه برداری هوای تعاونی. MLO میانگین به عنوان یک تقریب خوب در نظر گرفته می شود اگرچه داده های فوق نشان می دهد که معمولاً در مورد 1.4 است ppm از میانگین متوسط ​​فضایی (استناد به میانگین جهانی توسط TJ Blasing در پاورقی 7 مورد بحث قرار گرفته است به روز رسانی CDIAC غلظت گازهای گلخانه ای اخیر.)

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.