هدایت به بهترین وب سایت بر پایداری 250wسلف CO2.Earth است، CO2Now.org، یکی از بیش از وب سایت های 100 برجسته در کتاب اسپانیایی است، راهنمای بهترین وب سایت های پایداری 2010 (GUIA د لاس mejores وب EN Torno با لا sostenibilidad 2010).

نویسنده، دکتر مانوئل Quirós Galdón اشاره انگیزه خود را برای نوشتن کتاب: 95٪ از افرادی که از اینترنت استفاده کنید صفحات وب از کشور خود و در زبان خود به عنوان خوانده شده. راهنمای بهترین وب سایت های پایداری ویژگی های وب سایت در تعدادی از زبان (انگلیسی و اسپانیایی بیشتر) برای ترویج به اشتراک گذاری اطلاعات پایداری در سراسر زبان، فرهنگ و مرزهای ملی است.

زبانه ها در زیر شما اتصال به یک پیش نمایش کتاب، گزینه های خرید و مصاحبه مایکل مک گی با نویسنده. چاپ بررسی CO2Now.org در زیر با اجازه نویسنده نشان داده شده است.

راهنمای co2now 2010 به بهترین وب سایت های پایداری کپی رایت مانوئل quiros 94w p700