هدایت به بهترین وب سایت بر پایداری 250wCO2.Earthسلف ، CO2Now.org، یکی از بیش از وب سایت های 100 برجسته در کتاب اسپانیایی است، راهنمای بهترین وب سایت های پایداری 2010 (GUIA د لاس mejores وب EN Torno با لا sostenibilidad 2010).

نویسنده، دکتر مانوئل Quirós Galdón اشاره انگیزه خود را برای نوشتن کتاب: 95٪ از افرادی که از اینترنت استفاده کنید صفحات وب از کشور خود و در زبان خود به عنوان خوانده شده. راهنمای بهترین وب سایت های پایداری ویژگی های وب سایت در تعدادی از زبان (انگلیسی و اسپانیایی بیشتر) برای ترویج به اشتراک گذاری اطلاعات پایداری در سراسر زبان، فرهنگ و مرزهای ملی است.

برگه های زیر شما را به یک پیش نمایش کتاب الکترونیکی ، گزینه های خرید و مصاحبه مایکل مک گی با نویسنده متصل می کند. چاپ مجدد از CO2بررسی Now.org با اجازه نویسنده در زیر نشان داده شده است.

co2اکنون راهنمای 2010 بهترین وب سایت های پایداری p94 کپی رایت manuel 700w