La CO2 روند | تصویر حلزون موشک

"نرخ امروز از افزایش بیش از 100 برابر سریعتر از افزایش که در هنگام آخرین عصر یخبندان به پایان رسید است."

~ NOAA انتشار رسانه (2013)
~ Scripps (SIO UCSD) انتشار خبر (2013)

CO جوی2 با نرخ بی سابقه ای رو به افزایش است. پیامدهای عمیق برای دمای زمین ، آب و هوا ، اکوسیستم ها و گونه ها ، هم در زمین و هم در اقیانوس ها است. برای دیدن اینکه آیا افزایش سریع جوی CO2 در حال کند شدن یا افزایش سرعت است ، به خم شدن در منحنی Keeling نمادین نگاهی بیندازید. یا ، آیا سرعت تغییر سرعت می یابد یا کند می شود؟ پاسخ را می توان در جهت خم در منحنی Keeling مشاهده کرد. و می توان آن را در داده هایی که منحنی Keeling ایجاد می کند ، مشاهده کرد.

CO جوی2 نرخ رشد

نرخ رشد متوسط ​​سالانه ده ساله
Mauna Loa رصدخانه (MLO)
1958 - 2014

دهه

CO جوی2

نرخ رشد

2005 - 2014

2.11 ppm در سال

1995 - 2004

1.87 ppm در سال

1985 - 1994

1.42 ppm در سال

1975 - 1984

1.44 ppm در سال

1965 - 1974

1.06 ppm در سال

1959 - 1964
(فقط سال 6)

0.73 ppm در سال

ppm = قطعات در میلیون

تغییرات ده ساله محاسبه شده توسط CO2.زمین
با NOAA-ESRL میانگین سالانه CO2 غلظت در Mauna Loa.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.