جشن سیاره با جالب ترین مردم روی زمین است. که چه اتفاقی افتاده در نوامبر 20، 2005، زمانی که "زمین به امریکا" پخش شده در TBS Superstation. چند بخش از زمین به امریکا خاص در اینجا مونتاژ شده است.

آبی مرد گروه: ارسال یک پیام

ویل فرل ارائه آدرس در مورد گرمایش جهانی

مذاکرات جک سیاه و سفید


لئوناردو دی کاپریو و فضانورد جیم لاول:

انسان نیاز به قد


تیم مک و ایمان هیل: یک تغییر آب و هوا کریسمس


بیشتر کمدی آب و هوا

CO2.Earth مناظره نماینده آماری آب و هوا

CO2.Earth آب و هوا فهرست خنده