این صفحه از لینک های داده برای کمک به شما مجموعه داده منبع شما به دنبال پیدا کردن آغاز شد.

 

CO2 داده | سالهای 0 تا 2014

 

مجموعه داده ها توسط موسسه جوی و آب و هوا علوم (وارد شدهIAC) در Eidgenössische Technische هوخشوله در زوریخ، سوئیس.

 

IAC سوئیس  CO جهانی2 سالانه [اکسل]

IAC سوئیس  CO جهانی2 ماهیانه [اکسل]

 

CO2 صفحات داده

 

Scripps UCSD  Mauna Loa CO2 داده ها  +  اولیه Mauna Loa CO2 

NOAA-ESRL  موضوعات داغ در CO2  +  CO2 داده ها

CO2.earth  CO سالانه2  +  شرکت ماهانه2  +   CO روزانه2

 

بیشتر داده ها و اطلاعات

 

NOAA-NCDC  مجموعه داده های هسته ای یخ در مرکز اطلاعات جهانی

NOAA-NCDC  مجموعه داده Paleoclimate

NOAA-NCDC  داده های آب و هوایی آنلاین (از جمله داده های اخیر)