Mauna Loa CO2

مارس 2024

 

NOAA-GML

SCRIPPS UCSD

مارس 2024
425.38 ppm TBD
مارس 2023 420.99 ppm TBD
مارس 2022 418.76 ppm TBD
آخرین بروز رسانی: آوریل 5، 2024 N / A
نمایش داده: NOAA Scripps

Mauna Loa رصدخانه (MLO) |  CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه |  ppm = قطعات در میلیون
 

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa. نمودار نشان دادن دو رکورد با هم در پایین موجود است Scripps CO2 وب سایت برنامه. بالاترین رکورد ماهانه برای CO2 ثبت شده در CO2 سوابق صفحه وب. 

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.