Mauna Loa CO2

ژانویه 2020

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

ژانویه 2020
413.40 ppm 413.37 ppm
ژانویه 2019 410.83 ppm 410.92 ppm
ژانویه 2018 407.96 ppm 408.05 ppm
آخرین بروز رسانی: فوریه 5، 2020
فوریه 6، 2020
نمایش داده: NOAA
Scripps

Mauna Loa رصدخانه (MLO) | CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه | ppm = قطعات در میلیون

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa. نمودار نشانگر دو رکورد با هم در پایین موجود است Scripps CO2 وب سایت برنامه.

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.