مانوالوا CO2

ژانویه 2019

NOAA-ESRL

اسکریپس UCSD

ژانویه 2019

پی پی ام 410.83

پی پی ام 410.92

ژان. 2018

پی پی ام 407.96

پی پی ام 408.05

ژانویه 2017

پی پی ام 406.17

پی پی ام 406.07

آخرین بروز رسانی: فوریه 5 2017
فوریه 7 2019
نمایش داده: NOAA | CO2.زمین اسکریپس

مانوالوا رصدخانه (MLO) | CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه | پی پی ام = قسمت در میلیون

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa داشت. نمودار نشان دادن دو رکورد با هم در پایین موجود است اسکریپس CO2 وب سایت برنامه.

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.

CO2 گذشته. در حال حاضر CO2. CO2 آینده.