زاریا فورمن (بروکلین، نیویورک) تساوی سایه زیادی از چشم انداز تغییر زمین و اثرات تدریجی تغییر آب و هوا. این فیلم پنج دقیقه دیدگاه منحصر به فرد او را برای دیدن و تجربه کردن این سیاره معرفی می کند.

چشم انداز از جانب برنج جسی on Vimeo و.

"من آن را مهم پیدا کنید با هنر من به نمایندگی از زیبایی در چشم انداز چون من فکر می کنم که کمک می کند تا مردم در عشق با آن را به راحتی قرار می گیرند. اما چالش من است که سعی کنید پیدا کردن تعادل بین زیبایی از چشم انداز بلکه به نمایندگی از جنبه های منفی از آنچه اتفاق می افتد. "

~ زاریا فورمن

لینک های مرتبط

ویمیو 2014 هنر، نیویورک: زاریا فورمن

MAHB 2016 | زیبایی از آنچه که ما ایستاده به از دست دادن

zariaforman.com وب سایت هنرمند

صفحه هنری زاریا فورمن

CO2.Earth 2015 گروههای موسیقی در سیاره ای، گرم شدن جهان