350 زمین هنر

350.org اولین بار در جهان نشان می دهد هنر سیاره ای در ماه نوامبر 2010 درست قبل از کنفرانس آب و هوا کانکون سازمان یافته است.

فهرست 350 eARTh

350 زمین: ارسال رویداد های ویدیوئی

منبع ویدیو 350.org کانال یوتیوب [دسامبر 2010]

این پروژه زمین طراحی شده است برای گسترش یک هشدار، در سراسر جهان. این طراحی به گسترش پیام امید، بیش از حد - اگر ما را به پتانسیل ما به عنوان انسان افزایش یابد، ما قادر خواهید بود به مقابله با این مشکل خطرناک ترین ما تا کنون با آن مواجه ایم، و شروع به کار راه ما به سوی تمیز، تجدید پذیر آینده.

~ بیل McKibben، بنیانگذار 350.org

لینک

art.350.org/earth یک نمایشگاه هنری از فضا قابل مشاهده

هافینگتون پست: 2010 HENN | می توانید با هنر صرفه جویی در آب و هوا؟ 350 زمین

فلیکر 350.org 350 زمین: عکس 35