CO2.Earth روی سرورهای مستقر در خورشید میزبانی می شود. این میزبانی بدون سوخت های فسیلی یا نیاز به جبران خسارت است.

در جولای 2009، مدت کوتاهی پس از مایکل مک گی شروع به استفاده از AISO.net خدمات میزبانی وب، او تور مرکز داده در Californai، ایالات متحده است. عکس زیر با پانل های خورشیدی و مرکز داده در پس زمینه نشان می دهد مایکل. با تشکر از فیل ناخن، مدیر تکنولوژی AISO، برای گرفتن عکس و وام عینک آفتابی خود.

مایکل مک گی و AISO خورشیدی پانل های

مایکل مک گی در مرکز AISO.net داده در Romoland (نزدیک به Sun City) کالیفرنیا، ایالات متحده است.

عکس از فیل ناخن.