ابزار هفتگی برای شرکت اتمسفر2 از آزمایشگاه NOAA پژوهشی سیستم زمینی (ESRL) و Loa رصدخانه جزایر هاوایی خود را در سرچشمه.

CO هفتگی2

مانوالوا رصدخانه | NOAA-ESRL

دوره زمانی

هفته

CO جوی2

هفته گذشته

فوریه 10 - 16، 2019

پی پی ام 412.41

1 سال پیش

فوریه 10 - 16، 2018

پی پی ام 408.55

10 سال پیش

فوریه 10 - 16، 2009

پی پی ام 387.17

اطلاعات به روز رسانی: فوریه 18، 2019
NOAA مجموعه داده: وب + کلیپ برد چند منظوره

میانگین غلظت هفته | پی پی ام = قسمت در میلیون

NOAA-ESRL و اسکریپس CO2 ارائه گرافیک طور مستمر به روز با نقاط داده های روزانه و هفتگی چندین دوره زمانی بیش از رسم. زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده این گرافیکی و همچنین لینک به وب سایت NOAA و اسکریپس.

داده های اخیر اولیه است. NOAA-ESRL تنها مجموعه داده در این هفته با ارزش روز در زمان واقعی است. اسکریپس CO2 پست یک هفته CO2 مجموعه داده است که به روز کمتر.

CO2 گذشته. در حال حاضر CO2. CO2 آینده.