ابزار هفتگی برای شرکت اتمسفر2 سرچشمه از NOAA آزمایشگاه تحقیقات سیستم زمین (ESRL) و آن Mauna Loa رصدخانه هاوایی.

CO هفتگی2

Mauna Loa رصدخانه | NOAA-ESRL

دوره زمانی

هفته

CO جوی2

هفته گذشته

October 6 - 12, 2019

408.39 ppm

1 سال پیش

October 6 - 12, 2018

405.50 ppm

10 سال پیش

October 6 - 12, 2009

384.06 ppm

اطلاعات به روز رسانی: اکتبر 13، 2019
NOAA مجموعه داده: وب + کلیپ برد چند منظوره

میانگین غلظت هفته | ppm = قطعات در میلیون

NOAA-ESRL و Scripps CO2 با استفاده از نقاط داده های روزانه و هفتگی که در طی چندین بازه زمانی ترسیم شده است ، گرافیک های به روز و مرتب را به روز کنید. برای مشاهده این گرافیک ها و همچنین پیوندهای مربوط به آن ، از برگه های زیر استفاده کنید NOAA و Scripps وب سایت.

داده های اخیر مقدماتی است. NOAA-ESRL تنها مجموعه داده هفتگی با مقادیر به روز شده در زمان واقعی است. Scripps CO2 پست یک هفته CO2 مجموعه داده است که به روز کمتر.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.