ابزار هفتگی برای شرکت اتمسفر2 از آزمایشگاه NOAA پژوهشی سیستم زمینی (ESRL) و Loa رصدخانه جزایر هاوایی خود را در سرچشمه.

CO هفتگی2

مانوالوا رصدخانه | NOAA-ESRL

دوره زمانی

هفته

CO جوی2

هفته گذشته

آوریل 14 - 20، 2019

پی پی ام 413.59

1 سال پیش

آوریل 14 - 20, 2018

پی پی ام 410.99

10 سال پیش

آوریل 14 - 20، 2009

پی پی ام 388.66

اطلاعات به روز رسانی: آوریل 22، 2019
NOAA مجموعه داده: وب + کلیپ برد چند منظوره

میانگین غلظت هفته | پی پی ام = قسمت در میلیون

NOAA-ESRL و اسکریپس CO2 ارائه گرافیک طور مستمر به روز با نقاط داده های روزانه و هفتگی چندین دوره زمانی بیش از رسم. زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده این گرافیکی و همچنین لینک به وب سایت NOAA و اسکریپس.

داده های اخیر اولیه است. NOAA-ESRL تنها مجموعه داده در این هفته با ارزش روز در زمان واقعی است. اسکریپس CO2 پست یک هفته CO2 مجموعه داده است که به روز کمتر.

CO2 گذشته. در حال حاضر CO2. CO2 آینده.